Produsenter og forhandlere av systemer knyttet til anvendelse av karbon er velkomne til å profilere seg via

 

microcarbon.no

 

Sponsorbidrag til nettstedet går i sin helhet til humanitært arbeid!

 

francis supports .....